Volstrup Kirke - 9. dec. med MAS-koret og Musikkorps Sæbys kirkemusikgruppe