Musik ud af huset

For at kunne vurdere pris og om arrangementet er noget, vi har mulighed for at stille op til, har vi brug for følgende oplysninger:

 • Hvornår skal arrangementet afholdes?
 • Hvad ønskes musikken bestilt til/ hvad er det for et arrangement?
 • Hvor mange publikummer er der?
 • Hvad er aldersgruppen?
 • Hvad forventer kunden af repertoire?
 • Hvor lang tid skal der spilles/synges?
 • Hvor afholdes det?

Ved udendørs arrangementer:

 • Er der overdækning?
 • Hvis ikke, er der så mulighed for at rykke ind, eller skal arrangementet aflyses i tilfælde af dårligt vejr?
 • Er der en scene/skal der være en scene og i så fald, hvem skal sørge for det?

For rytmisk sammenspil er følgende relevant:

 • Er der adgang til strøm?
 • Er der PA anlæg (sanganlæg) eller skal vi sørge for det?
 • Er der nogen specielle forhold, der skal tages hensyn til i forhold til at stille op samt af- og pålæsning af udstyr (trappe, have, smal gang, etc.)?

Elever med lærer:

Som minimum skal arrangøren betale 1.500,00 kroner, som svarer til en gennemsnitlig lærerløn for tre timer. Derudover afhænger prisen af, hvor meget arbejde, der ligger i arrangementet for Musikskolen. Eksempelvis, hvis vi skal medbringe sanganlæg eller stille en scene op.

Elever:

Er der tale om elever, der selv kan tage af sted, formidler vi gerne kontakten uden krav om betaling.

Eleverne må ikke modtage penge, når de bestilles via Musikskolen, men hvis arrangøren ønsker det, kan eleverne påskønnes med et gavekort til Frederikshavn Handelsstandsforening eller lignende som tak. Derudover plejer arrangøren at sørge for mad og drikkevarer til eleverne, hvis det tidsmæssigt giver mening.

Lærer:

Ved forespørgsel på lærerne som professionelle musikere aftales prisen mellem kunden og den pågældende lærer.