Tilmeld dig her

Regler for tildeling af friplads til børn og unge i Musikskolen

Musikskolen råder over et begrænset antal hele og halve fripladser, der efter ansøgning kan tildeles børn og unge fra økonomisk vanskeligt stillede familier.

Fripladserne kan tildeles elever indtil 20 år.

Ansøgning om friplads skal indeholde oplysning om - og dokumentation for den aktuelle indkomst i husstanden samt hjemmeboende børn under 18 år.

For at komme i betragtning til en friplads skal husstandsindkomsten i 2022 være under:

Hel friplads kr. 189.007,-

Halv friplads kr. 235.031,-

Ovenstående beløbsgrænse forhøjes med kr. 9001,- pr. hjemmeboende barn under 18 år.

Du søger om friplads sammen med din tilmelding til Musikskolen

Hvis der i løbet af skoleåret opstår en social begivenhed i familien er det også muligt at søge om friplads.

Musikskolens ledelse træffer beslutningen om tildeling af friplads.

Du får besked om tildeling af friplads sammen med meddelelsen om optagelse på Musikskolen.

Alle oplysninger vedrørende ansøgning og tildeling af friplads behandles fortroligt.

Ansøgningsskema til fripladsordning

Når du er registreret og godkendt til Musikskolen, får du adgang til elevintra